ข่าวปลอม! กรุงไทย เปิด สินเชื่อกรุงไทยเพื่อนักสู้ ติดแบล็กลิสต์ก็กู้ได้

ข่าวปลอม! กรุงไทย เปิด สินเชื่อกรุงไทยเพื่อนักสู้ ติดแบล็กลิสต์ก็กู้ได้

จากการเผยแพร่ของข้อมูลที่ว่า ธนาคารกรุงไทย เปิด สินเชื่อกรุงไทยเพื่อนักสู้ ติดแบล็กลิสต์ก็กู้ได้ ผ่อนนาน 48 เดือน นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด (14 มิ.ย. 2565) ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ประเด็นที่ว่าธ.กรุงไทย เปิด สินเชื่อกรุงไทยเพื่อนักสู้ ดอกเบี้ย 0.5% ผ่อนนาน 48 เดือน ติดแบล็กลิสต์ก็กู้ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารกรุงไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า ธ.กรุงไทย 

เปิดสินเชื่อกรุงไทยเพื่อนักสู้ ดอกเบี้ย 0.5% ผ่อนนาน 48 เดือน ติดแบล็กลิสต์ก็กู้ได้ ทางธนาคารกรุงไทยขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง เพราะธนาคารไม่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการกู้เงินผ่านไลน์ตามที่ปรากฏในโฆษณาแต่อย่างใด ซึ่งได้มีการนำโลโก้ของธนาคารไปใช้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ทั้งที่ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ตามที่มีการแอบอ้าง ทั้งนี้การโฆษณาเชิญชวนโดยแอบอ้างชื่อและโลโก้ของธนาคารจะทำให้ลูกค้ารวมถึงประชาชนคนอื่น ๆ เข้าใจผิดจนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งหากประชาชนมีความสนใจรับทราบข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com เฟซบุ๊ก Krungthai Care หรือโทร Contact Center โทร 02-111-1111

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารไม่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าวและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการกู้เงินผ่านไลน์ที่ปรากฏในโฆษณาแต่อย่างใด

ในส่วนของการปล่อยเงินให้กู้ จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เงินกู้ระยะยาวที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งจะมีเงินกู้ทั้งสิ้น ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยทั้ง 2 รูปแบบจะมีข้อกำหนดคือ ทางธนาคารจะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน และจะสามารถให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจ อยากยื่นกู้สินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางธนาคาร ดังนี้

1. บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย

2. ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

3. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

เอกสาร หลักประกัน “ยื่นกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ จากออมสิน”

ในส่วนของหลักประกันที่จะต้องใช้ในการยื่นกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ จะต้องเป็นสลากออมสินที่มีเงื่อนไขเข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

สลากจะต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน

อายุของสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก

จะต้องไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว

สลากจะต้องไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน

ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง

กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน

ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

นอกจากนี้แล้ว สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก (บัญชีคู่โอน) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

จะต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน

ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน ให้ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี

ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

หากใครที่มีคุณสมบัติ และหลักประกันครบ ตรงตามที่ทางธนาคารออมสินกำหนด ก็ควรที่จะทำการศึกษาเรื่องดอกเบี้ย และระยะเวลาในการใช้หนี้ให้ดี ซึ่งเราได้สรุปมาให้แล้ว ดังนี้

ในส่วนของดอกเบี้ยปีแรก อัตราดอกเบี้ย จะมีการลดลง 0.50 % ต่อปี แต่ในปีที่ 2 เป็นไปนั้น อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารออมสิน จะพิจารณาจากงวดสลากออมสินพิเศษที่นำมาเป็นหลักประกัน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป